Request a Quote


Economical goggles that reduce fogging with indirect ventilation and anti-fog coating Rugged Polycarbonate Lens Wide opening to fit over prescription eyeglasses

Electric automatic fogging machine (particle size: 20 μm, no water droplets) Made in Korea, maximum spraying distance 5M Wired Power Required, 30 minutes continuous use, one-touch button operation. Cleaning / Disinfection / Car Wash / Gardening Use 1 year warranty

Electric automatic fogging machine (particle size: 20 μm, no water droplets) Made in Korea, maximum spraying distance 3M Battery charging, 30 minutes continuous use after full charge, one-touch button operation. Cleaning / Disinfection / Car Wash / Gardening Use 1 year warranty

Máy phun sương điện tự động đa năng (kích thước hạt: 20 ~ 25 μm, không có giọt nước). Sản xuất tại Trung Quốc, khoảng cách phun tối đa 2,5M, dung tích tối đa 540 mL. Cổng sạc USB-C, sử dụng liên tục 30 phút sau khi sạc đầy, điều khiển đơn giản với one-touch. Làm sạch / Khử trùng / Rửa xe / Sử dụng làm vườnbảo hành 1 năm

Mã số kiểm duyệt: EPA 70627-56 / Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Hàn Quốc 3719-0015. Sản phẩm có khả năng diệt vi khuẩn vi-rút trong vòng 01 phút mà không gây tổn hại cho da và mắt. Sản phẩm đạt chuẩn tiêu chuẩn của bệnh viện và được các khách sạn toàn cầu tin dùng.

Mã số kiểm duyệt: EPA 70627-56 / Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Hàn Quốc 3719-0015. Sản phẩm có khả năng diệt vi khuẩn vi-rút trong vòng 01 phút mà không gây tổn hại cho da và mắt. Sản phẩm đạt chuẩn tiêu chuẩn của bệnh viện và được các khách sạn toàn cầu tin dùng.

Combo discount, emergency quarantine kit for home. Electric sprayer + Diversey OXIVIR liquid 800 ml