NTP-TECH Joint Stock Company Phiên bản hệ thống 14.0+e

Thông tin về NTP-TECH Joint Stock Company instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Odoo Facebook Messenger Chat
The Facebook Messenger chat widget will be visible in the odoo website.
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán và phân tích tài chính
Onnet - Auth Oauth Zalo
Onnet - Auth Oauth Zalo
Onnet - Customer Groups
Base Groups
Onnet - HUG
HUG BOOKING
Onnet - HUG Account Invoice Integration
HUG Booking Account Invoice Integration
Onnet - Product Multiple Image
Product Multiple Image
TopERP S Invoice
TopERP S Invoice
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
NTP Delivery Extend
NTP hide login Providers
Hide Providers per website
NTP Payment Term Valuation Options
Add More Optional for Payment Term
NTP Sale OverDue
Sell your products online
NTP Website Sale Extend
Sell your products online
Onnet HUG Golf Email Remind
Cronjob send email remind customer
Onnet - HUG website customer portal
Bán sản phẩm của bạn online
Onnet - HUG website sale reseller
Sell your products online
Onnet - NTP Website Product Quote
Sell your products online
Onnet eCommerce email config per website
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Nghỉ phép
Phân bổ Nghỉ phép và theo dõi yêu cầu Nghỉ phép
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
ChatRoom Live Chat Whatsapp
Native Live Chat Whatsapp integration. Send and receive message to whatsapp by Odoo chat. livechat. apichat chat-api
Multi Website Product Available
Product should be visible on multiple websites. Product xWebshops
All In One Margin
calculate product margin, add margin on sales module, margin on invoice application, margin in quotation app, margin field in sale order, calculate margin amount, get margin percentage Odoo
eCommerce: charge payment fee
Payment fee charged to customer
Hỗ trợ
Theo dõi quá trình hỗ trợ khách hàng
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Web - Product Coverage Check
Product Coverage Check
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Bảng lương
Quản lý hồ sơ biên chế nhân viên của bạn
Hợp đồng lao động
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ Thanh toán: Paypal Implementation
Stripe Payment Acquirer
NCC dịch vụ Thanh toán: Stripe Implementation

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam